Shopping Cart

Sputnik dovezený na Slovensko má odlišné vlastnosti ako ten v predklinických testoch, konštatuje ŠÚKL

Porovnateľnosť a konzistencia rôznych šarží vyrobených na rôznych miestach nie je podľa Štátneho ústavu pre kontrolu lie…

Pridaj komentár
Naši Klienti