CRT – Rýchly test protilátok IgM / IgG na Covid-19 – súprava 1 ks
17,99 14,99 Pridať do košíka
Zľava!

CRT – Rýchly test protilátok IgM / IgG na Covid-19 – súprava 1 ks

14,99

-17%

Rýchly test na protilátky z krvi (prsta). Protilátky sa tvoria až 6. deň po prejavení príznakov u stredných a ťažších priebehov infekcie. NEPOUŽÍVA SA NA ZISTENIE INFEKCIE na jej začiatku.

 

Tento test je schválený EU s presnostou 97% viz. tu.

 

Rýchly test na protilátky z krvi (prsta). Protilátky sa tvoria až 6. deň po prejavení príznakov u stredných a ťažších priebehov infekcie. NEPOUŽÍVAJÚ K ZISTENIE INFEKCIÍ na jej začiatku.

NESLÚŽI K ZISTENIU INFEKCIE na jej začiatku. 80% pacientov s COVID nemá protilátky. Na identifikáciu infekcie COVID slúžia Antigénové test alebo test z moču.

RÝCHLY TEST IgG / IgM COVID-19 je laterálna prietokový imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu anti-SARSCoV-2 IgG a IgM zo vzoriek ľudskej plnej krvi, séra alebo plazmy. Test je veľmi jednoduchý a rýchly. Sadou odoberiete dve kvapky krvi, kvapnete booster a do 10min máte výsledok. Slovenský návod prílohou.

Prílohy na stiahnutie:
Príbalový leták
Grafický prospekt
CE certifikát

COVID-19 IgG / IgM Rapid Test je laterálny prietokový test pre súčasnú detekciu a diferenciáciu protilátok IgG a IgM ku koronavírusy COVID-19 v ľudskej plnej krvi alebo plazme. Je určený pre použitie odborníkmi ako skríningový test a ako pomoc pri diagnóze vírusovej infekcie COVID-19. COVID-19 IgG / IgM rýchlotest detekuje súčasnú prítomnosť protilátok IgG a IgM proti koronavírusy-COVID-19 počas 15 minút. Tento test je užívateľsky jednoduchý, nevyžaduje komplikované laboratórne vybavenie a kladie minimálne požiadavky na jeho úspešné vykonanie.

PRINCÍP TESTU
Rýchla testovacia súprava COVID-19 IgG / IgM (plná krv / sérum / plazma) je kvalitatívne membránový imunotest na detekciu protilátok IgG / IgM vírusu COVID-19 v plnej krvi, alebo plazme. Tento test sa skladá z dvoch zložiek: zložky IgG a zložky IgM. Mi IgM a IgG. Počas testovania vzorka reaguje s časticami potiahnutými Mi antigénom COVID-19 v testovacom prúžku. Zmes potom migruje nahor na membránu chromatograficky kapilárnym pôsobením a reaguje s M IgM alebo IgG na testovanej oblasti. V prípade, že vzorka obsahuje IgM alebo IgG protilátky COVID-19, zobrazí sa farebný prúžok v testovacej oblasti. Ak teda vzorka obsahuje protilátky voči COVID-19 IgM, objaví sa farebný prúžok v testovacej oblasti M. Ak vzorka obsahuje protilátky COVID-19 IgG, objaví sa farebný prúžok v testovacej oblasti G. V prípade, že vzorka neobsahuje protilátky COVID-19, žiadny farebný prúžok sa v oboch testovacích oblastiach neobjaví, čo ukazuje na negatívny výsledok. V oblasti kontrolnej línie sa vždy objaví farebný prúžok, ktorý funguje ako procedurálna kontrola správneho objemu testovanej vzorky a nasiaknutiu membrány.

OBSAH
Balenie obsahuje 1 ks jednotlivo sterilne zabaleného rapidtestu s prúžkami s farebnými konjugáty a reaktívnymi činidlami. Každy test obsahuje jednorazovú pipetu pre pridanie vzorky. Balenie ďalej obsahuje fosforečnanom pufrovaný soľný roztok a konzervačnú látku a písomný leták obsahujúci návod na použitie v ČEŠTINE.

POSKYTNUTÝ MATERIÁL
• 1 ks rapidtestu
• 1 ks pufer
• 1 ks jednorazová pipeta
• príbalový leták

VAROVANIE A OPATRENIA
• Len pre profesionálne diagnostické použitie in vitro. Nepoužívajte po dátume exspirácie.
• V oblasti manipulácie so vzorkami alebo testovacími sadami nejedzte, nepite ani nefajčite.
• Zaobchádzajte so všetkými vzorkami, ako by obsahovali infekčné agenty. Dodržujte zavedené bezpečnostné opatrenia proti mikrobiologickým rizikám počas testovania a dodržujte štandardné postupy pre správnu likvidáciu vzoriek.
• Pri testovaní vzoriek používajte ochranný odev, ako sú laboratórne plášte, jednorazové rukavice a ochrana očí.
• Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Test je určený pre profesionálne použitie. Nie je určený verejnosti na samovyšetrovanie. Vykonaním objednávky potvrdzujete, že produkt určený výrobcom pre profesionálne použitie, sa má použiť výhradne zdravotníckym pracovníkom podľa návodu na použitie.

 

 

OBMEDZENIA TESTU

1. Pre profesionálne diagnostické použitie in vitro a malo by byť len pre detekciu antigénu SARS-CoV-2, nie pre iné vírusy alebo patogény.
2. Tento test detekuje životaschopný (živý) i neživotaschopný SARS-CoV-2. Výkon testu závisí na množstve vírusu (antigénu) vo vzorke a môže alebo nemusí korelovať s výsledkami vírusovej kultivácie vykonanými na tej istej vzorke.
3. Účinnosť bola hodnotená iba pomocou postupov uvedených v tejto písomnej informácii.
Úpravy týchto postupov môžu zmeniť účinnosť testu.
4. Negatívny výsledok testu sa môže objaviť, ak je hladina antigénu vo vzorke pod detekčným limitom testu. Ak je výsledok testu negatívny, ale klinické príznaky pretrvávajú, odporúča sa vykonať ďalšie testovanie pomocou iných klinických metód. Rovnako ako u všetkých diagnostických testov by mala byť potvrdená diagnóza stanovená lekárom až po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov.
5. Negatívne výsledky testov nie sú určené na ovplyvnenie iných vírusových alebo bakteriálnych infekcií iných ako SARS.
6. Pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty sú vysoko závislé na prevalenciu. Falošné pozitívne výsledky testov sú pravdepodobnejšie v obdobiach nízkej aktivity COVID, kedy je prevalencia stredná až nízka.
7. Falošné negatívne výsledky sa môžu objaviť, ak je vzorka nesprávne odobratá, dopravovaná alebo sa s ňou nevhodne manipuluje.
8. Deti majú sklon k šíreniu vírusu po dlhšiu dobu než dospelí, čo môže mať za následok rozdiely v citlivosti medzi deťmi a dospelými.
9.Test je určený pre profesionálne použitie. Nie je určený verejnosti na samovyšetrovanie. Vykonaním objednávky potvrdzujete, že produkt určený výrobcom pre profesionálne použitie, sa má použiť výhradne zdravotníckym pracovníkom podľa návodu na použitie.
10. Ak je nutná diferenciácia konkrétnych vírusov a kmeňov SARS, je nutné po konzultácii so štátnymi alebo miestnymi úradmi verejného zdravia vykonať ďalšie testovanie.

Brand

SafeCare Bio-Tech

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “CRT – Rýchly test protilátok IgM / IgG na Covid-19 – súprava 1 ks”