FFP3 Opakované použitie

Masky na ochranu dýchacích orgánov s triedou ochrany FFP3 ponúkajú maximálnu možnú mieru ochrany pred škodlivinami v dýchanom vzduchu. Vďaka maximálnej celkovej miere netesnosti na úrovni 5 % a požadovanej minimálnej 99 % úrovni ochrany pred časticami s veľkosťou do 0,6 μm dokážu filtrovať jedovaté, rakovinotvorné a rádioaktívne častice. Tieto masky na ochranu dýchacích ciest sa dajú používať v pracovných prostrediach s maximálne 30-násobným prekročením najvyššej hodnoty vystavenia pri práci. Tieto respirátory sa dajú používať opakovane, stačí ich pred opätovným použitím dezinfikovať

FFP3 Opakované použitie
Show Filters

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Show Filters

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky